Product New
Anh Kiet news
  • IP-Multizones Public Audio IP 2N IP-Multizones Public Audio IP 2N [chưa dịch] Giải pháp âm thanh IP từ 2N chủ yếu được sử dụng để thông báo và cảnh báo cho một khu vực rộng lớn. Sử dụng cho Khách Sạn & khu vui chơi giải trí, cho phát sóng, viễn thông, trường học, bệnh viện
  • Giải pháp phòng học đa năng XCLASS - SUNTECH Giải pháp phòng học đa năng XCLASS - SUNTECH Giải pháp phòng học đa năng XCLASS - SUNTECH, Quản lý lớp học, Tính năng giảng dạy, Tính năng giảng dạy đa phương tiện...
  • Giải pháp phòng học đa năng COMWEB MCC-201 VES Giải pháp phòng học đa năng COMWEB MCC-201 VES Giải pháp phòng học đa năng COMWEB MCC-201 VES truyền tải âm thanh và hình ảnh, Làm tối màn hình của học viên, Kiểm soát các học viên trong lớp.